12.1

Reis

Die Nommer 10 & Tel

12.2

Reis

Maniere van vervoer

12.3

Reis

Die Letters 'V' & 'G' en Handskrif

12.4

Reis

Verskille en Ooreenkomstes

12.5

Reis

Padtekens