6.1

Tyd

Kardinaal getalle en Tyd

6.2

Tyd

Nommer 6 en Tyd

6.3

Tyd

Visuele Diskriminasie, Lengte en Ooreenkoms

6.4

Tyd

Letter 'W', kleur, handskrif en aanwysings

6.5

Tyd

Naamwoorde, Aftrek, Alfabet en Grootte