top of page
Week 7
Grade 2

7.5

ǂŪsigu tsî Om-ūxun

Months of the year and Area

_edited.png

7.4

ǂŪsigu tsî Om-ūxun

Computation and Problem solving

_edited.png

7.3

ǂŪsigu tsî Om-ūxun

Colours + Numbers Names

_edited.png

7.2

ǂŪsigu tsî Om-ūxun

Sentence construction, words and Drawing

_edited.png

7.1

ǂŪsigu tsî Om-ūxun

Reading, Sight words

_edited.png
bottom of page