Nomapose.

Nana omukoko
okuketisa ozoretera
ozonene nozonditi.

Previous - Next

1.3