top of page
Week 11
Grade 1

11.5

Omakwatathano gomomidhingoloko,
iimaliwa nomapungulo

Ordering + Comparing and Prepositions

_edited.png

11.4

Omakwatathano gomomidhingoloko,
iimaliwa nomapungulo

Mass, Conjunctions and The Number 11

_edited.png

11.3

Omakwatathano gomomidhingoloko,
iimaliwa nomapungulo

Conjunctions and Subtraction

_edited.png

11.2

Omakwatathano gomomidhingoloko,
iimaliwa nomapungulo

Friends of 10, Reading and 'm' Sound

_edited.png

11.1

Omakwatathano gomomidhingoloko,
iimaliwa nomapungulo

Vocabulary, Decomposition and Words

_edited.png
bottom of page