1

Lesson:

Aanegumbo nomudhingololko

2

Lesson:

Othinge

3

Lesson:

Culture and Cultural Events

3

Lesson:

Omithigululwakalo niituthi yopamuthigululwakalo

4

Lesson:

Traditional and Modern House/Building Materials

4

Lesson:

Omagumbo gopamuthiguluwakalo nomagumbo gopashinanena niitungitho

5

Lesson:

Liyenditho yaayehe

6

Lesson:

Omakwatathano

7

Lesson:

Oongeshefa dhomomudhingloko / Omayithano

8

Lesson:

Okufuthinge