8.1

Okufuthinge

Number order, Number patterns

8.2

Okufuthinge

Subsidizing, Number bonds, Decomposition

8.3

Okufuthinge

Nouns, Pronouns, Digraphs, Blends & Dipthongs

8.4

Okufuthinge

Verbs, Question words