top of page
Week 7
Grade 1

7.5

Oruteṋi noviungura
oviyarukirwa

Halving and Colouring

_edited.png

7.4

Oruteṋi noviungura
oviyarukirwa

Halving. Word Problems and Phonics

_edited.png

7.3

Oruteṋi noviungura
oviyarukirwa

The 'l' sound. Grouping and Verbs

_edited.png

7.2

Oruteṋi noviungura
oviyarukirwa

Sightwords, Rhyming and Counting

_edited.png

7.1

Oruteṋi noviungura
oviyarukirwa

Reading, The Number 7 and Syllables

_edited.png
bottom of page