2

Lesson:

Nyamwange

3

Lesson:

Yizuhiso yorutu

4

Lesson:

Kwita

5

Lesson:

Yifano

6

Lesson:

Siruwo

7

Lesson:

Matungo

8

Lesson:

Maugendero

9

Lesson:

Farama

10

Lesson:

Doropa

11

Lesson:

Namibia

12

Lesson:

Maugendero

14

Lesson:

Yilika yokulikarera