top of page
Week 8
Grade 2

8.1

Mpo navidikita

Reading and verbs

_edited.png

8.2

Mpo navidikita

Phonics, creativity and punctuation

_edited.png

8.3

Mpo navidikita

Phonics, computation and place values

_edited.png

8.4

Mpo navidikita

Length, data handling and multiplication

_edited.png

8.5

Mpo navidikita

Division, connecting dots and 3D shapes

_edited.png
bottom of page