top of page
Week 11
Grade 2

11.1

Lipisisi za mwa sikiliti ni mbumbi

Addition, tens, units and reading

_edited.png

11.2

Lipisisi za mwa sikiliti ni mbumbi

Syllables decomposition and money

_edited.png

11.3

Lipisisi za mwa sikiliti ni mbumbi

U words, Modals and Patterns

_edited.png

11.4

Lipisisi za mwa sikiliti ni mbumbi

Problem solving, bigger and smaller

_edited.png

11.5

Lipisisi za mwa sikiliti ni mbumbi

Articles and reading

_edited.png
bottom of page