Ñola taku ya “o” mwakamboloko.

Swanisa taku ya o kwatuko ni siswaniso
sesi, yelela ni mulumo.

Previous - Next

3.3