top of page

Silozi

Week 11

pg 1 - 16

Lipisisi za mwa sikiliti ni mbumbi

Week 12

pg 17 - 30

Lipisisi za mwa sikiliti ni mbumbi

Week 13

pg 1 - 16

Makete

Week 14

pg 17 - 30

Makete

Week 15

pg 1 - 16

Ngana yaluna batu

Week 16

pg 17 - 30

Ngana yaluna batu

Week 17

pg 1 - 16

Maliha

Week 18

pg 17 - 30

Maliha

Week 19

pg 1 - 16

Kuba mwapabalelo

Week 20

pg 17 - 30

Kuba mwapabalelo

Week 21

pg 1 - 16

Kuba mwapabalelo ni pabalelo ya famukwakwa

Week 22

pg 17 - 30

Kuba mwapabalelo ni pabalelo ya famukwakwa

Week 23

pg 1 - 16

Mikwa ya lika ze tiile, mezi ni moya

Week 24

pg 17 - 30

Mikwa ya lika ze tiile, mezi ni moya

Week 25

pg 1 - 16

Kuhula kwa licalano

Week 26

pg 17 - 30

Kuhula kwa licalano

Week 27

pg 1 - 16

Lilama za licalano nimo lisebeleza mwa mbumbi

Week 28

pg 17 - 30

Lilama za licalano nimo lisebeleza mwa mbumbi

Week 29

pg 1 - 16

Mikwa ni

Week 30

pg 17 - 30

Mikwa ni

Week 31

pg 1 - 16

Tatelelano ya lika mwabupilo ni
kubukeleza mezi

Week 32

pg 17 - 30

Tatelelano ya lika mwabupilo ni kubukeleza mezi

Weeek 33

pg 1 - 16

Kubukeleza mezi ni cinceho
mwambumbiulu

Week 34

pg 17 - 30

Kubukeleza mezi ni cinceho
mwambumbiulu

bottom of page