top of page

Khoekhoegawab

Week 1

pg 1 - 16

ǀ Aokhoen tsî ǀ Hûhâsib

Week 2

pg 17 - 30

ǀ Aokhoen tsî ǀ Hûhâsib

Week 3

pg 1 - 16

Ti Skoli & ǁKhunab

Week 4

pg 17 - 30

Ti Skoli & ǁKhunab

Week 5

pg 1 - 16

!Hao!nâsib ǁNaetigu tsî ǂŪsigu

Week 6

pg 17 - 30

!Hao!nâsib ǁNaetigu tsî ǂŪsigu

Week 7

pg 1 - 14

!Hao!nâsib & ǂŪsigu tsî omdi

Week 8

pg 15 - 30

!Hao!nâsib & ǂŪsigu tsî omdi

Week 9

pg 1 - 16

!Nari-ūxūn & !Hoaǂharugus

Week 10

pg 17 - 30

!Nari-ūxūn & !Hoaǂharugus

Week 11

pg 1 - 16

Sîsen!nôagu & Hai!kharub

Week 12

pg 17 - 30

Sîsen!nôagu & Hai!kharub

Week 13

pg 1 - 16

ǂHīǁōn

Week 14

pg 17 - 30

ǂHīǁōn

Week 15

pg 1 - 16

Soros!ân & Mîdiǁguiba ūs

Week 16

pg 17 - 30

Soros!ân & Mîdiǁguiba ūs

Week 17

pg 1 - 16

Saob & Khoexasib

Week 18

pg 17 -30

Saob & Khoexasib

Week 19

pg 1 - 16

!Nōrasasib Dā!harodi

Week 20

pg 17 - 30

!Nōrasasib Dā!harodi

Week 21

pg 1 - 16

ǀUrihā!gapi-aon !Norasasib & Hain tsî kaisis

Week 22

pg 17 - 30

ǀUrihā!gapi-aon !Norasasib & Hain tsî kaisis

Week 23

pg 1 - 16

Hain tsî ǁhoas

Week 24

pg 17 - 30

Hain tsî ǁhoas

Week 25

pg 1 - 16

!Khā‖aeb & ǀGurun !ûi!gâs

Week 26

pg 17 - 30

!Khā‖aeb & ǀGurun !ûi!gâs

Week 27

pg 1 - 16

ǂÛgus khedeb & ǁgam-e sâus

Week 28

pg 17 - 30

ǂÛgus khedeb & ǁgam-e sâus

Week 29

pg 1 - 16

║Gam-e sâus & !Anu!anus

Week 30

pg 17 - 30

║Gam-e sâus & !Anu!anus

Week 31

pg 1 - 16

│Gam│gam tsî !khai!khai &
Kurikamagu di sîsenŧuib

Week 32

pg 17 -30

│Gam│gam tsî !khai!khai &
Kurikamagu di sîsenŧuib

Week 33

pg 1 - 16

Kurikamagu tsî ǀHomaib & Ûi
ǀgaiba sâus

Week 34

pg 17 - 30

Kurikamagu tsî ǀHomaib & Ûi
ǀgaiba sâus

Week 35

pg 1 - 16

Ûi│gaiba sâus & !Gû!gâs

Week 36

pg 17 - 30

Ûi│gaiba sâus & !Gû!gâs

bottom of page